Artwork > Printmaking

Elbow
Elbow
monotype
14"x14"
2017